ศาลจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061 , 0 3641 3041

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เกี่ยวกับการติดตามผลการทำงานของศาลยุติธรรม จากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เกี่ยวกับการติดตามผลการทำงานของศาลยุติธรรม จากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ