ศาลจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061 , 0 3641 3041

ประกาศศาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีนายประกัน ตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม พนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลพบุรี
เอกสารแนบ