ศาลจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061 , 0 3641 3041

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายสมชาย ฉลาดธัญญกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี เข้าเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายสมชาย  ฉลาดธัญญกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี เข้าเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ


เอกสารแนบ