ศาลจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061 , 0 3641 3041

ประกาศศาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลพบุรี อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ