ศาลจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061 , 0 3641 3041

ศาลจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”

ศาลจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”


เอกสารแนบ