ศาลจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061 , 0 3641 3041

ศาลจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีปิดและส่งมอบดอกดารารัตน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดารารัตน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง”

ศาลจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีปิดและส่งมอบดอกดารารัตน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดารารัตน์แทนใจ  ถวายพ่อหลวง”


เอกสารแนบ