ศาลจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061 , 0 3641 3041

ประกาศศาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง การสอบราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษา (บ้านเลขที่ 10/24) และงานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 2 (อาคารศาลหลังเก่า)


เรื่อง การสอบราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษา (บ้านเลขที่ 10/24) และงานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 2 (อาคารศาลหลังเก่า)


เอกสารแนบ