ศาลจังหวัดลพบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 58
อ.1225/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1329/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2066/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2274/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1676/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2429/59
นัดฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.380/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.430/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1391/40
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1731/40
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1099/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1131/58
พร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1145/59
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1186/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1253/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1263/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1318/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1332/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1347/59
พร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1357/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1387/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1633/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1655/59
พร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1676/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.170/59
พร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1716/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1745/56
พร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1745/58
พร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1803/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1895/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1930/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1997/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2014/58
พร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2065/58
พร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2132/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2394/59
นัดไต่สวนและฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2432/59
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2433/59
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2438/59
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2566/59
นัดพร้อม/พบทนาย/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2567/59
นัดพร้อม/พบทนาย/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2569/59
นัดพร้อม/พบทนาย/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2577/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2587/59
นัดพร้อม/พบทนาย/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3463/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.672/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.877/59
พร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
คท.11/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
คท.12/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.147/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.478/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.590/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.64/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.869/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.299/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.606/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.719/59
นัดชี้สองสถาน/กำหนดแนวทาง/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.738/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ