ศาลจังหวัดลพบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
อ.473/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.347/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.389/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.441/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
ศปก.อ.5/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1026/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1754/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.412/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.600/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.601/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.624/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.653/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.7/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.125/57
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.672/58
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1743/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)