ศาลจังหวัดลพบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ โทร. 0 3641 1061 , 0 3641 3041ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 65
ผบ.229/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.253/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.290/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.305/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.306/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.316/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.322/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.324/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.340/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.344/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.345/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.347/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.392/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.393/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.394/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.395/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.407/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.415/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.416/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.427/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.436/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.445/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.446/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.45/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.450/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.451/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.456/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.458/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.459/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.470/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.471/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.472/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.477/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.763/60
นัดพร้อมหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.103/61
ตรวจแผนที่กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.205/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.227/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.332/61
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ยชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.358/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.362/61
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ยชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.389/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหาและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.400/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.401/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.402/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.403/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.404/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.405/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.409/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.459/58
นัดชี้สองสถานและกำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.67/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1102/61
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1112/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1148/61
นัดตรวจพยานหลักฐานฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1162/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1415/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1431/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1433/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1434/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1435/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1439/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1441/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1484/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.306/61
นัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.585/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.905/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.